Vilkår og betingelser

§ 1 Anvendelsesområde, definisjoner
(1) Følgende vilkår og betingelser, i deres gyldige versjon på tidspunktet for bestillingen, gjelder for det kontraktsmessige forholdet mellom nettbutikkleverandøren (heretter "leverandør") og kunden (heretter "kunde"). Avvikende vilkår for medlemmer skal ikke anerkjennes med mindre leverandøren eksplisitt har gitt sitt samtykke til dem i skriftlig form.
(2) Kunden er en forbruker, hvis han ikke inngår kjøpekontrakten primært for kommersielle formål eller aktiviteter som selvstendig næringsdrivende. Entreprenører er derimot fysiske eller juridiske personer eller partnerskap som inngår kjøpekontrakten for kommersielle formål eller aktiviteter som selvstendig næringsdrivende.

§ 2 Kontraktsinngåelse
(1) Kunden kan velge en vare fra leverandørens produktspekter og plassere den i en såkalt handlekurv av clickpå knappen "handlekurv". Ved valg av ønskede produkter og clickpå knappen "kassa" vil kunden bli bedt om å oppgi personlige data og velge betalings- / fraktmetode. Av clickPå knappen “Legg inn en bindende ordre” fullfører kunden bestillingsprosessen og inngår en juridisk bindende kontrakt med en forpliktelse til å betale kjøpesummen. Kunden kan når som helst se gjennom og endre den oppgitte informasjonen før den sender ordren.
(2) Etter at bestillingen er plassert, vil leverandøren sende kunden en automatisk generert e-postbekreftelse, som inneholder alle detaljer om bestillingen. Kunden kan skrive ut e-postmeldingen ved å bruke funksjonen "skriv ut". Denne automatiske bekreftelsen dokumenterer bare bestillingens mottakelse og utgjør ikke en juridisk bindende aksept av kundens bestilling. Leverandøren kan godta bestillingen innen en periode på tre dager ved enten å sende en egen ordrebekreftelse via e-post eller ved å levere varene.

§ 3 Forbehold om eierskap
Leverandøren beholder eierskapet til varene til full betaling er mottatt.

§ 4 Pris og fraktkostnader
(1) Alle priser er sluttpriser, inneholder
ifølge den tyske loven om merverdiavgift, men en merverdiavgift. Kunder som er forbrukere utenfor EU har rett på skattefritak akkurat som europeiske forretningspartnere med gyldig skatte-ID-nummer   
(2) Fraktkostnadene er angitt på bestillingsskjemaet. Kunden bærer fraktkostnadene.
(3) Varene blir sendt med posten. Hvis kunden er forbruker, skal leverandøren påta seg risikoen forbundet med forsendelse.

§ 5 Betalingsmåter
(1) Kunden kan bare betale på forhånd.
(2) Betalingen forfaller umiddelbart etter kontraktsinngåelsen.
(3) Varene blir ikke sendt før mottakelse av betaling.

§ 6 Lovfestet garanti, addinasjonale garantier
(1) De lovbestemte garantibestemmelsene gjelder for alle produkter og tjenester som tilbys av leverandøren. Hvis kunden er gründer, skal garantiperioden for alle varer levert av leverandøren utgjøre 12 måneder.
(2) En egen garanti for de leverte varene, bortsett fra den lovbestemte garantien, kan bare være gyldig hvis det er uttrykkelig gitt i produktets ordrebekreftelse.

§ 7 Ansvar
(1) Kunder kan ikke gjøre krav på skader. Dette gjelder ikke krav som skyldes tap av liv, legemsbeskadigelse, helseskader eller brudd på de grunnleggende kontraktsforpliktelsene (hovedforpliktelser), så vel som andre på krav om andre skader som skyldes en forsettlig eller grov uaktsom kontraktsbrudd fra leverandøren eller hans juridiske representanter eller agenter. Kontraktsforpliktelser er avgjørende hvis oppfyllelsen er et nødvendig krav for å nå kontraktens formål.
(2) Ved brudd på de grunnleggende kontraktsforpliktelsene, skal leverandørens ansvar være begrenset til de typiske, påregnelige skader, så lenge bruddet er forårsaket av en enkel uaktsomhet. Dette gjelder ikke hvis erstatningskravene skyldes tap av liv, kroppsskade eller helseskader.
(3) Ovennevnte ansvarsbegrensninger skal også gjelde leverandørens juridiske representanter og agenter, i tilfelle krav er fremsatt direkte mot dem.
(4) Bestemmelsene i Products Liability Act (Produkthaftungsgesetz) skal forbli upåvirket.

§ 8 Avsluttende bestemmelser
(1) Forbundsrepublikken Tysklands lover skal gjelde for alle juridiske forhold mellom kunden og leverandøren. Bestemmelsene i CISG gjelder ikke.
(2) Leverandøren skal holde disse vilkårene og andre kontraktsbestemmelsene tilgjengelige for kunden under bestillingsprosessen. Kunden kan lagre all relevant informasjon ved å laste ned vilkårene og dataene som samles inn under bestillingsprosessen ved å bruke nettleserens funksjoner.
(3) Kontraktsspråket er engelsk.
(4) Hvis kunden er en kommersiell næringsdrivende, en offentlig juridisk enhet eller en offentlig spesiell eiendel, skal jurisdiksjonen for alle juridiske tvister som oppstår fra denne kontrakten mellom kunden og leverandøren være leverandørens bosted.
(5) Hvis noen klausul i disse vilkårene viser seg helt eller delvis ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. I dette tilfellet skal den ugyldige paragrafen erstattes av lovbestemmelsene. Hvis dette viser seg å være en urimelig byrde for noen av avtalepartene, skal kontrakten betraktes som ugyldig i sin helhet.

Status per mars 2018
Du har lykkes med å abonnere!
Denne e-postadressen er registrert